Logo ovalat.png

Termes i Condicions

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1. OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l'ús del lloc web www.unmardidees.com (d'ara endavant "el Lloc web"), de la qual  UN MAR D´IDEES PRINTING & FUTURE FOR THE WORD, S.L. (d'ara endavant L'EMPRESA) amb NIF B67292706 i domicili a Barcelona és titular.

A través del seu lloc web www.unmardidees.com, L'EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del Lloc web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de "Client", la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que L'EMPRESA posteriorment comunica a través del lloc web. La condició de Client suposa l'adhesió a les Condicions d'Ús la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al Lloc web.

En qualsevol cas, existeixen pàgines del Lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se ni iniciïn una compra de producte (d'ara endavant, "Usuaris"). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

2. DADES DE CONTACTE

Per a qualsevol mena de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-nos els seus comentaris a través del nostre formulari de contacte, per email a: mdi@unmardidees.com o per telèfon (+34) 93 768 87 42.

Horari d'atenció telefònica:

Dilluns a Divendres de 9.30 a 14:30h / 16.00 a 20:30h I Dissabtes de 10:00 a 14:00

3. ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

En fer ús d'aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

Fer ús d'aquesta pàgina web únicament per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides.
No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-lo i informar les autoritats pertinents.
Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de manera veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús d'aquesta informació per a posar-nos en contacte amb vostè si és necessari (veure la nostra Política de Privacitat). Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.
En realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

4. COM REALITZAR UNA COMANDA

Per a realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online triant el producte que vol comprar i afegir-lo a la cistella o carret, seguit a això ha de fer clic en la icona del carret per a verificar els articles que desitja adquirir. A continuació ha de fer clic a Tramitar Comanda, emplenar les dades d'enviament i seleccionar entre les opcions disponibles d'enviament. Per a finalitzar la comanda ha de continuar a la forma de pagament, seleccionar la forma de pagament desitjada i prémer "Autoritzar pagament". Després d'això, rebrà un correu electrònic justificant recepció de la seva comanda (la "Confirmació de Comanda"). Així mateix, l'informarem mitjançant correu electrònic que el producte està sent enviat (la "Confirmació d'Enviament").

5. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, informarem el Client de la incidència i li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués haver abonat o si el client ho desitja el producte podrà ser reemplaçat per un altre producte disponible amb característiques similars i del mateix valor.

6. INFORMACIÓ SOBRE ELS NOSTRES PRODUCTES

Les descripcions dels productes exposats en el Lloc web es realitzen sobre la base de la informació proporcionada pels proveïdors de l'EMPRESA. No obstant això, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de l'EMPRESA, són exposats en www.unmardidees.com de manera orientativa. L'EMPRESA ser reserva el dret a decidir, a cada moment, els productes oferts als usuaris en el Lloc web i podrà afegir nous productes entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que tals nous productes es regiran pel que es disposa en les Condicions que es trobin en vigor en aquest moment.

7. PREUS

Tots els preus dels productes que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l'IVA. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen apart i han de ser acceptats pel Client per a poder finalitzar la compra. L'EMPRESA podrà modificar preus, articles, ofertes i altres condicions comercials sense previ avís.

8. FORMES DE PAGAMENT

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. Al preu inicial que figuri en el lloc web per a cadascun dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra.

S'enviarà per email una confirmació de la comanda o el Client podrà comprovar la informació que correspon a la comanda de compra en www.unmardidees.com en la secció "El meu compte", "Historial de comandes".

El Client haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de targeta de crèdit o débit.

9. FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les Condicions d'Ús i la confirmació del procés de compra, L'EMPRESA enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.

10. CANCEL·LACIÓ DE COMANDES

L'EMPRESA acceptarà cancel·lacions de comandes quan se sol·licitin abans de l'enviament d'aquest. Per a realitzar la cancel·lació has de sol·licitar-ho enviant un e-mail a mdi@unmardidees.com

11. ENVIAMENTS

Fem enviaments a Espanya península amb empreses de missatgeria privada.

12. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Si canvia d'opinió i vol fer una devolució, té un termini màxim de 15 dies a partir del moment en què rep la seva comanda. Després de 15 dies no podem acceptar cap devolució.

Per a fer una devolució ha de posar-se en contacte amb nosaltres a l'email mdi@unmardidees.com dins d'aquest termini indicant-nos la teva intenció de retornar la comanda, els articles que vol retornar i la raó per la qual vol retornar-lo. En aquest moment li comunicarem els passos a seguir per a fer la devolució.

13. REEMBORSAMENTS (En el cas que apliquin)

Si ha fet una devolució d'una comanda, una vegada rebem els productes en perfecte estat, sense haver estat usats i amb el seu embalatge original procedirem a enviar-li un email notificant-li que l'hem rebut i si el reemborsament ha estat aprovat.

Si el reemborsament ha estat aprovat procedirem a fer la devolució de l'import descomptant les despeses de l'enviament amb el mateix mètode que hagi utilitzat per a pagar (targeta de crèdit) en un termini màxim de 15 dies.

Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, reemborsarem també al Client les despeses d'enviament corresponents.

Si el producte NO es troba en les condicions en què va ser enviat, en el seu empaquetatge original i/o ha estat usat no podrem realitzar cap mena de reemborsament.

14. POLÍTIQUES SOBRE PRODUCTES DEFECTUOSOS O TRENCATS

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta a l'estipulat en el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de manera immediata per email a mdi@unmardidees.com, o bé trucant per telèfon al número +34 93 768 87 42 on li indicarem la forma de conducta. No acceptem reclamacions passats 3 dies del lliurament per part de l'empresa de missatgeria.

Procedirem a examinar detingudament la informació proporcionada sobre el defecte del producte i li comunicarem per e-mail dins d'un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l'article s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 15 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

15. ACCÉS I ESTADA EN LA WEB. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació de la Web, mentre naveguin en aquesta, així com després d'haver accedit.

Com a conseqüència de l'anterior, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant L'EMPRESA i tercers de:

Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la Web, elaborat o no per l'EMPRESA, publicat o no sota el seu nom de manera oficial.
Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.


L'EMPRESA es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés a la Web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present document.L'EMPRESA informa que no garanteix:

Que l'accés a la Web i/o a les Web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error.
Que el contingut o programari al qual els Clients i Usuaris accedeixin a través de la Web o de les Web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de mal.
L'aprofitament que de la informació o contingut d'aquesta Web o Webs d'enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals.
La informació continguda en aquesta pàgina Web ha de ser considerada pels Clients i Usuaris com a divulgativa i orientadora, tant en relació amb la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual:

L'EMPRESA no garanteix l'exactitud de la informació continguda en aquesta Web i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que poguessin derivar-se alguna inexactitud present en la Web.

16. LA NOSTRA RESPONSABILITAT

L'EMPRESA no assumeix responsabilitat alguna derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d'aquesta Web o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de la Web o de tercers.
Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l'organització o la localització dels continguts i/o accés a la Web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la Web o un programa faciliti a l'Usuari.
Dels continguts d'aquelles pàgines a les quals els Clients o Usuaris puguin accedir des d'enllaços inclosos en la Web, ja siguin autoritzats o no.
Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l'EMPRESA mitjançant via contractual.
De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos en la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús d'Internet a fi d'evitar (i) l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.
De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s'organitzin a través d'o entorn a la Web i/o webs d'enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que sofreixin els Clients o Usuaris particulars i/o col·lectius a conseqüència d'aquestes comunicacions i/o diàlegs.

L'EMPRESA no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

Errors o retards en l'accés al Lloc web per part del Client a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'EMPRESA.
Fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.
De la no operativitat o problemes en l'adreça d'email facilitada pel Client per a l'enviament de la confirmació de la comanda.
En tot cas, L'EMPRESA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
Així mateix, L'EMPRESA té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per a promoure el registre de nous membres en el seu servei. L'EMPRESA es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de la promocions, prorrogar-les comunicant-lo degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació d'aquests.

17. NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d'Ús sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions d'Ús.

L'EMPRESA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l'EMPRESA o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

18. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

L'EMPRESA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, L'EMPRESA recomana al Client llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web.

Clients i Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions d'Ús en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions d'Ús serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc web.

19. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ("Causa de Força Major"). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre altres, els següents: a. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives. b. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra. c. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural. d. Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats. e. Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions. f. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública. S'entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per a trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

20. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions d'Ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

21. COMENTARIS, SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments, així com qualsevol consulta, queixa o reclamació, a través del nostre formulari de contacte o per email a mdi@unmardidees.com